Emlakçılık Kursu

Temel Emlakçılık Kursu,  emlakçılık sektöründe olanların, sektörde çalışanların ve çalışmayı düşünenlerin katılması ve sertifika alması zorunlu bir eğitim programıdır.Temel Emlakçılık Eğitimleri kurumumuz tarafından verilmektedir. Temel Emlakçılık Kursu Sertifikası, Üniversite ve Uluslararası Onaylıdır.

Temel Emlakçılık Hizmetleri, hak sahiplerinin talebi üzerine her türlü taşınmazın alımı, satımı, kiralanması konularında pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu işlemlere her türlü sözleşmenin oluşturularak işlem öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm hizmetlerin ifası ile mesleğin konuları içerisinde araştırma, bilirkişilik ve değerleme hizmetlerinin bütünüdür.

Kurs programı sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavında başarılı olursanız, alacağınız belge Üniversite onaylı  Sertifika olacağı için tüm Türkiye’de geçerlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. 

Programın Amaçları

 • Emlakçılık faaliyetlerinin öngördüğü tüm işlemlerin usulüne uygun yapılabilmesi için gereken bilgi birikimine sahip olmaları,
 • Emlâk pazarlama konusunda sektörün geçmişi, bugünü ve geleceğine ilişkin uygulamaları öğrenmeleri,
 • Emlakçılık hizmetlerinde halkla ilişkiler ve psikoloji kavramlarını her türlü iş ilişkilerinde kullanma yeteneğine haiz olmaları,
 • Emlakçılık hizmetlerinde tapu-sicil, kadastro, şehir planlama ile ilgili kavramları öğrenmeleri ve uygulamaları,
 • Emlakçılık hizmetlerinin her aşamasında karşılaşılabilecek kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğ gibi gayrimenkul mevzuatı hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları,
 • Mesleğin gerektirdiği ciddiyet çerçevesinde işin saygınlık ve sorumluluklarını kavramaları,
 • Sektördeki diğer kişi ve kurumlar ile işbirliği yapmaları,
 • Emlakçılık mesleğinin gerektirdiği iş etiğine sahip olmaları beklenmektedir.

Eğitimin İçeriği

Eğitimin İçeriği

 • Emlâk ile İlgili Genel Kavramlar
 • Hukukî ve Ekonomik Boyutta Emlakçılık
 • Emlâk ile İlgili Genel Kavramlar
 • Hukukî Ve Ekonomik Boyutta Emlakçılık
 • Halkla İlişkiler ve Sosyoloji
 • Kadastro Genel Tanımları
 • Tapu Genel Tanımları
 • Şehir Planlaması İle İlgili Tanımlar
 • Halkla İlişkilerde Kullanılan Araçlar
 • Emlâk Komisyonculuğunda Vergilendirme Ve Biçimsel Vergi Yükümlülüğü
 • Emlâk Alım-Satım, Kiralama Ve Değerleme (Ekspertizlik) Hizmetleri
 • Halkla İlişkilerde Kurumsal İmaj
 • Resmi Yazı İle Yapılan Tapu İşlemleri Ve Tüzel Kişilerin Gayrimenkul Tasarrufları
 • Harita Ve İmar Uygulamaları
 • Kentleşme Ve İmar Hukuku
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Tapuda Akitli Ve Akitsiz İşlemler
 • Davranış Bilimleri Ve Beden Dili
 • Yazılı Sınav

Eğitim Süresi

Kayıt için Belgeler

 • Kimlik Fotokopisi
 • Diploma  Fotokopisi
 • 4 adet Vesikalık Fotoğraf

EĞİTİMLERİMİZE TÜM TÜRKİYE`DEN UZAKTAN EĞİTİM İLE KATILIBİLİRSİNİZ.

WhatsApptan Ulaşın